De Aanpak

Doordat moeders (soms ook vaders) energetisch zeer verbonden zijn met hun kind, kunnen zij met de juiste begeleiding in de belevingswereld van hun kind stappen om te zien en te ervaren wat er werkelijk aan de hand is. In het contact met de moeder kan ik dan helpen, de dingen die zich voordoen op de juiste manier aan te pakken en op te lossen. Zoals bijvoorbeeld het opruimen van blokkades, het troosten en genezen van de ziel van het kind en het opbouwen van een heldere bewuste communicatie. Het lichaam volgt dan vanzelf; soms verrassend snel; soms stapje voor stapje.

Bij wat voor soort aandoeningen helpt de aanpak?

Deze aanpak helpt bij alle jonge kinderen die (nog) niet kunnen vertellen wat er mis is; overal waar dokters en moeders niet kunnen achterhalen wat er aan schort. Bijvoorbeeld bij zogenaamde huilbaby’s. Ook en vooral bij aandoeningen waar de medische wereld geen ander alternatief heeft dan medicijnen zoals Ritalin, Concerta, anti-depressiva etc. Dus ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme. Zelfs het meest autistische kind kan via het onderbewustzijn en het bewustzijn van de moeder bereikt worden. Het bewustzijn blijft er wel degelijk helder bij betrokken. Elke keer is dit contact ontroerend en verrassend met positieve veranderingen als gevolg.

Helpt deze aanpak in alle gevallen?

Er is altijd een positief resultaat, al was het alleen maar het contact van de moeder met haar kind op zielsniveau. Als zij eenmaal weet wat er aan de hand is en haar kind op een andere manier heeft leren kennen dan wat het lichaam aan uitingsmogelijkheden biedt, ontstaat inzicht en rust. Vanuit dit inzicht en deze rust openen zich nieuwe wegen om samen met het kind te bewandelen.