Voorbeelden

1. Moeder en kind contact

Eigenlijk is het heel simpel:

Wanneer een kind last heeft van aandoeningen binnen het autistisch spectrum of een vorm van ADHD en de volwassenen kunnen niet achterhalen wat er mis is, dan kan iemand die zeer met het kind verbonden is – in de meeste gevallen de moeder -  in een trancesessie met het kind daar naar kijken.

Een voorbeeld:

Evert was nog maar net vier jaar en men vond dat hij af en toe vreemd gedrag vertoonde. De juf op school benoemde dit gedrag enigszins a-sociaal.  Ook thuis bij het spelen met vriendjes kon hij zomaar ineens weg lopen met een gezichtsuitdrukking die overkwam alsof hij iedereen te dom vond om er ook nog maar één minuutje langer aandacht aan te willen geven.

In de sessie vroeg ik de moeder naar haar kind te gaan, op zoek naar de oorzaak van dit gedrag. Zij kreeg het beeld van Evert terwijl hij in zijn bankje in de klas ergens mee bezig was. Ik vroeg haar zich in zijn persoontje te verplaatsen.

Terwijl zij dit deed, zag ik haar schrikreactie: Zij greep met haar handen naar haar hoofd en riep: “Ik zou helemaal gek worden van dit lawaai! De geluiden komen keihard binnen…..”

Het vreemde was dat Evert zelf nooit de handen voor zijn oren hield of bij lawaai plotseling naar zijn hoofd greep. Kennelijk was hij al zo gewend aan deze herrie. Alleen als het hem te gek was liep hij weg, waarschijnlijk met een blik van onbegrip dat zijn makkertjes zelf niet gek werden van hun lawaai en er niet mee stopten!

Na de sessie heeft de moeder inderdaad kunnen constateren, dat, zodra er een teveel aan harde geluiden, stemmen enz. op hem afkwamen, Evert zonder een woord te zeggen wegliep naar een plek waar het rustig was. Met een blik van: “Jullie zijn gewoon niet goed wijs…..”

Inplaats van met hem naar een kinderpsycholoog te gaan – wat de juf graag had gewild -  kon de moeder nu hulp gaan zoeken bij de juiste specialist, die de gevoeligheid voor geluiden zou kunnen onderzoeken en gerichte adviezen geven.

Graag had ik nog een vervolgsessie gedaan om te kijken waar deze gevoeligheid vandaan kwam. Niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat, als men de eerste oorzaak tijdens een sessie terug kan vinden en daaraan werkt, zo ’n gevoeligheid spontaan kan verdwijnen. De moeder wil nu eerst even andere stappen ondernemen. Zij heeft afgesproken terug te komen als dit nodig mocht zijn.

Veel gevoeligheden hebben hun oorzaak in een vorig leven. Aangezien er buiten onze dimensie geen tijd bestaat en alles zich eigenlijk nog steeds afspeelt wat er ooit gebeurd is in mensenlevens, kan men daar energetisch nog invloed op uitoefenen en daardoor de gevolgen die in dit leven meespelen, enigszins neutraliseren.

Lees voor een goed beeld over de therapie ook mijn essay hieronder dat ik heb geschreven voor de Teth, het vakblad voor alle Hypnotherapeuten die zijn aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH).

Klik a.u.b. op de onderstaande plaatjes om het artikel te openen.

pagina 1 pagina 3


2. EMDR

Een bijzondere vorm van droomverwerking kan bij  EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) worden toegepast.
Door bilaterale stimulatie van de linker en rechter hersenhelft ontstaat er een intensief netwerkverkeer tussen beide delen.

De vraag waar men met de ratio alléén niet uitkomt, wordt door de links-rechts-stimulatie efficiënt en vriendelijk verbonden met emotionele knelpunten. Door deze netwerkactiviteiten worden er allerlei associaties aangedragen totdat men een helder inzicht heeft in het ontstaan van het ‘probleem’.

Daarna stelt men zich voor hoe men de situatie die voorheen een probleem vormde, zo postief mogelijk tegemoet wil treden. Als dat niet helemaal naar tevredenheid lukt, haalt men daar hulpbronnen bij. Eén van deze hulpbronnen kan een fijne droom zijn.

De meest prachtige droom die ik in mijn praktijk ben tegengekomen en die de droomster graag wil delen omdat zijn inhoud elk mens kan bemoedigen, volgt hier:

“In mijn droom werd ik verplaatst naar een ruimte waar zich mensen bevonden die ziek leken te zijn. Ik keek naar een persoon in een rolstoel en ineens werd ik gewaar dat deze persoon een prachtige lichtgestalte was. Dit was zo mooi dat ik als het ware helemaal achteruit geblazen werd.....” Nog wat beduusd keek ik om me heen naar een ander persoon die op een bed lag en ook deze persoon was zo’n prachtige lichtgestalte. Ik was erg onder de indruk.”

Deze droomster is de altsolist in haar koor. Het is haar passie om vrij te kunnen zingen.  Helaas was elk optreden, ja zelfs elke repetitie waar een solo van haar in voorkwam, een kwelling wegens extreme nervositeit. Ook bleek zij vaak te dissociëren.
Wij hebben gewerkt met hypnotherapie en met EMDR en konden inderdaad de verschillende oorzaken opsporen en daaraan werken.
In de laatste EMDR-sessie, toen de positieve waardering voor een gevisualiseerd optreden nog niet naar tevredenheid was, liet ik haar teruggaan naar bovenstaande droom:

Zij bevond zich weer in de zaal en was weer diep onder de indruk dat, ondanks hun ziektes en handicaps, de mensen een stralende lichtgestalte hadden. Toen vroeg ik haar in een daar aanwezige spiegel te kijken waardoor zij haar eigen lichtgestalte kon zien. Die was minstens even groot en stralend als van de andere aanwezigen in de zaal.

Weer stond zij voor de zaal met die lichtgestalten, maar nu in het volle besef van haar eigen lichtlichaam. Nu werd zij niet meer achteruitgeblazen! Toen ik haar vroeg voor hen te zingen,  droeg haar stem mét de klanken ook de stralende kleuren  van haar lichtgestalte naar de mensen toe. Er kwamen van alle kanten nog meer gestalten en de zaal vulde zich helemaal met mensen die zich ‘laafden’ aan haar stem.

Na deze beslissende sessie was er bij het daaropvolgende optreden nog slechts ‘normale nervositeit’. Een nervositeit die na een paar geslaagde optredens hoogstwaarschijnlijk helemaal verdwijnt. Van dissociatie was geen sprake meer.